Mỗi sản phẩm đều có mức giá niêm yết cố định từ Công ty. Sản phẩm ít nhất là 150.000 VND