Kiến thức hệ hô hấp

Hệ hô hấp trong cơ thể người là một hệ cơ quan quan trọng có chức năng trao đổi không khí diễn ra trên toàn bộ các bộ phận của cơ thể.

Hệ hô hấp trên gồm, mũi, hầu, họng, xoang, thanh quản, có nhiệm vụ lấy không khí bên ngoài cơ thể, sưởi ấm và lọc không khí trước khi đưa vào phổi. Trong khi đó, khí quản, cây phế quản, phế nang, màng phổi, phổi thuộc hệ hô hấp dưới có nhiệm vụ lọc không khí và trao đổi khí